Opbrengst Ladiesfair 2019

Hier worden we stil van. De totale opbrengst van de Ladiesfair is € 13.700!!! Dit bedrag is inclusief onze ‘voorverkoop’ in de pop-upstore en is volledig bestemd voor stichting African Hands.

Dank aan iedereen die kwam shoppen en/of een bijdrage heeft geleverd aan de Ladiesfair. Het was fantastisch!

Meer informatie over African Hands vind je op http://www.african-hands.nl/.

Advertentie

Onze sponsoren!

De ladiesfair kan niet zonder onze fantastische sponsoren, die elk op eigen wijze een bijdrage leveren aan de Ladiesfair.

Sponsoren 2019:

 

Het goede doel van de Ladiesfair 2019

Elk jaar kiezen we met veel zorg een doel uit, waar de volledige opbrengst van de ladiesfair naartoe gaat. Dit jaar hebben we gekozen voor Stichting African Hands. African Hands is in 2007 opgericht en heeft als doel het verbeteren van de medische zorg en leefomstandigheden van de meest kwetsbare aidsslachtoffers in Zuid-Afrika.

De opbrengst van de Ladiesfair 2019 besteedt de stichting in z’n geheel aan een opvanghuis in Pretoria, (Zuid-Afrika). In dit huis, genaamd Melchizek, worden veel dak- en thuislozen opgevangen. Met de opbrengst van de fair wil African Hands ervoor zorgen dat de moeder- en kindzorg sterk wordt verbeterd. De stichting is gestart met een project om met inzet van veel vrijwilligers uit diverse kerken, moeders te ondersteunen bij de opvoeding en hen te leren om een inkomen te verdienen. Daarnaast zal er lesmateriaal kunnen worden aangeschaft, een groentetuin voor elk gezin etc.

Op dit moment is de situatie in Melchizedek schrijnend, maar we hopen met de opbrengst van de ladiesfair bij te kunnen dragen aan een verbetering van de situatie van zoveel moeders en kinderen!

Opbrengst Ladiesfair 2017

Hier worden we stil van! De totale opbrengst van de Ladiesfair 2017 (8750 + 2250) is € 11.000,-! Dit is het bedrag van de Ladiesfair en de Summerfair samen. Een bedrag dat we volledig schenken aan Home Sweet Home Shanghai. Bedankt voor alle hulp en iedereen die vandaag is geweest. Het was een fantastische dag!

Meer informatie over Home Sweet Home: http://www.homesweethome.org.cn/ 

Het goede doel van de Ladiesfair 2017

Elk jaar kiezen we met veel zorg een doel uit, waar de volledige opbrengst van de ladiesfair naartoe gaat. Dit jaar hebben we gekozen voor Home Sweet Home, een prachtig kleinschalig ontwikkelingsproject in Shanghai.

In Shanghai, een miljoenenstad, leven helaas heel veel mensen op straat zonder enig toekomstperspectief. Vooral mensen met een (lichamelijke) handicap hebben geen uitzicht op hulp. Nu is daar het prachtige, kleinschalige project van Home Sweet Home die (o.a. door middel van gratis maaltijden en mogelijkheid tot gratis douchen) in contact komen met juist deze kansarme mensen. Zo wordt er langzamerhand contact opgebouwd en kunnen mensen een kans krijgen om aan het werk te gaan in Home Sweet Home. Ook biedt Home Sweet Home woonruimte aan als mensen laten zien dat ze graag willen werken en zich ontwikkelen.

Voor met name de vrouwen en meisjes willen wij geld inzamelen zodat zij een ‘thuis’ kunnen krijgen in een gemeenschappelijk vrouwenverblijf. Wij zijn helemaal enthousiast over dit prachtige project en hopen van harte dat jullie dat ook zijn!